Privacy statement ‘Gîte Les Volets Bleus’

Les Volets Bleus 47150 Monflanquin
Tel +31 6 19 49 50 27 E-mail: info@les-volets-bleus.nl
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23-8-2019. Inleiding Wij, de eigenaren van ‘Gîte Les Volets Bleus’ (hierna te noemen: ‘wij’), verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Hieronder vallen: bezoekers van onze website en bezoekers van websites van derden waar onze gîte wordt aangeboden (hierna gezamenlijk te noemen als ‘websites’); personen die telefonisch of via de e-mail contact met ons hebben (gehad). Hierna hierna gezamenlijk te noemen als ‘u’ of ‘contactpersonen’. Wij doen dit om u zo goed mogelijk te helpen. Uw privacy is belangrijk en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacy-statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u vragen hebt naar aanleiding van de inhoud van dit privacy-statement of vragen die daarvan zijn afgeleid, bel dan naar Ron Happel op 06-19495027 of mail naar info@les-volets-bleus.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Dit privacy-statement is van toepassing op de website ‘les-volets-bleus.nl’. Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op les-volets-bleus.nl. Raadpleeg dit privacy-statement regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop dit privacy- statement voor het laatst gewijzigd is, staat aan het begin genoemd. Inhoud Wie zijn wij? Wat bedoelen wij met persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens verwerken wij? Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken? Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens? Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan? Cookie instellingen Wat zijn uw rechten? Wie zijn wij? Wij zijn de eigenaren van de gîte Les Volets Bleus in Monflanquin, 3 Chemin de Feugne. In Nederland wonen wij op de Adriaan van Royenlaan 164 in Oegstgeest. Wij verhuren onze gite gedurende een aantal weken in het voorjaar, zomer en najaar. Dit privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen door ons en andere partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Terug naar inhoud Wat bedoelen wij met persoonsgegevens? Persoonsgegevens vertellen iets over u. U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of wanneer u welke webpagina’s op de websites hebt bezocht (het websitegedrag). Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Terug naar inhoud Welke persoonsgegevens verwerken wij? Verwerken is een begrip uit de wet. De `Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés’. En dan volgt er een opsomming van wat men allemaal met gegevens kan doen, van verzamelen, ordenen, opslaan, opvragen, vernietigen en nog veel meer. Wij verwerken afhankelijk van het type contact diverse persoonsgegevens. Onderstaande opstelling is een lijst met persoonsgegevens die niet bij elk contact of bij elke persoon worden verwerkt. De lijst bestaat uit: Voornaam, achternaam en e-mailadres van de persoon die de reserveringsaanvraag doet. Persoonsgegens die met ons wordt gedeeld bij de ‘opmerkingen’ van de reserveringsaanvraagd. U kunt bijvoorbeeld uw telefoonnummer hierin opgeven als u wilt. Alleen de informatie die wij nodig hebben voor de behandeling van uw reserveringsaanvraag, wordt verwerkt. Persoonsgegevens die u met ons deelt tijdens telefonisch of e-mailcontact. Alleen de informatie die wij nodig hebben voor de behandeling van uw reserveringsaanvraag of verblijf in onze gîte wordt verwerkt. Persoongegevens voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals uw adres en bankrekeningnummer. IP-adres. Het websitegedrag. Wij verzamelen uw persoonsgegevens ‘cross device’, dat wil zeggen dat wij o.a. uw websitegedrag integraal kunnen inzien waarbij het gebruikte apparaat er niet toe doet. Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen ook uw persoonsgegevens, waaronder het IP-adres, verwerken. Wij kunnen niet garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoekt u bijvoorbeeld onze site vanuit een land buiten Europa dan kan het IP-adres ook buiten Europa worden opgeslagen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang dat is, is niet in een getal te zeggen. Dat hangt sterk af waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Als uw reservering om wat voor reden dan ook niet wordt omgezet in een verblijf in onze gîte, dan kunt u aangegeven of wij uw persoonsgegevens moeten vernietigen. Bent u huurder bij ons (geweest) dan kunnen de persoonsgegevens vele jaren worden bewaard. Terug naar inhoud Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? Zoals hierna wordt toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een huurovereenkomst en andere gegevens voor marketingdoeleinden. Wij kunnen u benaderen via verschillende kanalen, zoals telefoon, post, e-mail, social media platforms en messaging apps (bijv. WhatsApp). Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. Meer in detail verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen: Wettelijke verplichtingen Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Uitvoeren huurovereenkomst Voor het uitvoeren van de huurovereenkomst houden wij bij met wie wij de overeenkomst hebben afgesloten met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze verplichtingen na te komen. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, uw bankrekening om eventueel betaalde bedragen terug te storten. Marketingactiviteiten uitvoeren Wij houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld via e-mails of social media. Of met gepersonaliseerde advertenties op sites van andere partijen en via de social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig. Wilt u geen nieuws meer wil ontvangen, dan kunt u via via de e-mail bij ons afmelden. De abonneebestanden van ons nieuws worden niet aan derden verstrekt. Wij kunnen de door ons vastgelegde gegevens combineren met persoonsgegevens en algemene gegevens van andere bronnen (bijv. algemene beschikbare of van commerciële organisaties aangekochte databestanden met persoonsgegevens). Wij maken gebruik van ‘retargeting’. Retargeting betekent dat u een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij bijv. het Google Display Network en op het Youtube platform. Die marketinguiting is gebaseerd op uw websitegedrag. Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat aangeven door de betreffende cookie uit te zetten. Zie hiervoor de paragraaf ‘Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan?’ Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten. Voor het analyseren kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau, versleutelen of anoniem maken. Terug naar inhoud Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken? Voor onze marketingactiviteiten, maar ook voor het uitvoeren van de huurovereenkomst, zoals schoonmaak kunnen wij gebruik maken derden. Uiteraard worden alleen de relevante en noodzakelijke gegevens verstrekt. Organisaties die in opdracht van ons marketingactiviteiten verrichten, zoals voor telefonische acquisitie, controleren van persoonsgegevens, regelmatige communicatie, uitnodigen voor evenementen, ontwikkelen van marketingmateriaal (bijv. referentieverhaal, persbericht). Enkele derden partijen zijn: Google, voor het analyseren van de bezoekers op en het optimaliseren van de websites met Google Analytics. Onze Google Analytics is zodanig ingesteld dat uw bezoekgegevens voor statistische doeleinden anoniem worden verwerkt. Wij maken ook gebruik van de Google Ads dienstverlening van Google, hierdoor worden o.a. de Google-marketing cookies gebruikt om bepaalde functies, zoals remarketing (retargeting), voor producten als Google Ads mogelijk te maken in het Google Display Network en op YouTube. Zie ook de privacy verklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. JotForm, voor het verwerken van het formulier voor de reserveringsaanvraag. Zie de privacy verklaring van JotForm op https://www.jotform.com/privacy/ Zij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op servers in allerlei verschillende landen over de hele wereld. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op computersystemen die zich in Nederland bevinden. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen. Terug naar inhoud Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens? De bescherming van uw persoonsgegevens en de nauwkeurigheid ervan zijn voor ons uiterst belangrijk. Wij hebben naar redelijkheid diverse fysieke en moderne technische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen onbevoegd verwerken te beschermen. De communicatie via onze websites gebeurt via een beveiligde verbinding, waarbij gegevens worden versleuteld. Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan het slotje bij de url in uw browser. Terug naar inhoud Welke cookies worden gebruikt en hoe gaan we ermee om? Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en om de communicatie zo relevant en efficiënt uit te voeren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als u gebruikt maakt van de websites geeft u impliciet toestemming voor het plaatsen van de cookies. Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde van toepassing. Wij plaatsen verschillende soorten cookies, die in de volgende groepen zijn opgenomen: Noodzakelijke cookies: Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om de websites goed te laten functioneren. Bij de noodzakelijke cookies bevinden zich ook cookies die geanonimiseerd statische gegevens verzamelen. Wij maken anonieme analyses en statistieken over de bezoeken, ook om de prestaties en relevantie van haar websites te verbeteren. Voorkeur-cookies: Voorkeur-cookies zorgen ervoor dat de websites informatie kunnen onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of regio waar u woont. Marketing cookies: Deze cookies worden gebruikt om de bezoekers aan de websites gerichte en relevante content en advertenties te kunnen aanbieden. Door bepaalde onderdelen van de websites te gebruiken, bijvoorbeeld het bekijken van een youtube-video worden cookies geplaatst. Deze cookies worden door die derden-websites zelf geplaatst. Zij registreren informatie zoals het aantal keren dat een video is afgespeeld of staan u toe een link te delen. De derde partij kan ook uw IP adres herkennen. Wij ontvangen van deze partijen geen persoonsgegevens of analyse-informatie op individuele basis. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen en de eigen privacy instellingen bij hen te controleren. Wij maken gebruik van ‘retargeting’. Retargeting (remarketing) betekent dat u een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij het Google Display Network en op het YouTube platform. Die marketinguiting is gebaseerd op uw websitegedrag. Voor de cookies die advertentiepartijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen. Via uw browser kunt u alle cookies uitzetten. Het is dan mogelijk dat niet alles op onze websites goed werkt. U kunt uw opgeslagen cookies ook verwijderen via de browser. Terug naar inhoud Cookie instellingen Via uw browser kunt u alle cookies uitzetten. Het is dan mogelijk dat niet alles op onze websites goed werkt. U kunt uw opgeslagen cookies ook verwijderen via de browser. Terug naar inhoud Wat zijn uw rechten? Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten: Informatie en inzage. Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij vertellen u er dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Rectificatie. Hebt u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Vergetelheid. U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (wettelijke verplichting, administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. Beperking. Hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun u die verwerking ook laten beperken. Bezwaar (verzet). Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Overdraagbaarheid. Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op. Wilt u een of meerdere van deze rechten uitvoeren, neem dan contact met ons op, wij doen dan ons uiterste best om binnen de wettelijk toegestane termijn ervoor zorgen dat het voor elkaar komt. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan ook weten! Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP. Terug naar inhoud
Mobiel telefoonnummer en e-mail Engelse vlag
Gite Les Volets Bleus zwembad wide view

Privacy statement ‘Gîte Les Volets Bleus’

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23-8-2019. Inleiding Wij, de eigenaren van ‘Gîte Les Volets Bleus’ (hierna te noemen: ‘wij’), verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Hieronder vallen: bezoekers van onze website en bezoekers van websites van derden waar onze gîte wordt aangeboden (hierna gezamenlijk te noemen als ‘websites’); personen die telefonisch of via de e-mail contact met ons hebben (gehad). Hierna hierna gezamenlijk te noemen als ‘u’ of ‘contactpersonen’. Wij doen dit om u zo goed mogelijk te helpen. Uw privacy is belangrijk en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacy-statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u vragen hebt naar aanleiding van de inhoud van dit privacy-statement of vragen die daarvan zijn afgeleid, bel dan naar Ron Happel op 06- 19495027 of mail naar info@les-volets-bleus.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Dit privacy-statement is van toepassing op de website ‘les-volets-bleus.nl’. Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op les-volets-bleus.nl. Raadpleeg dit privacy- statement regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop dit privacy- statement voor het laatst gewijzigd is, staat aan het begin genoemd. Inhoud Wie zijn wij? Wat bedoelen wij met persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens verwerken wij? Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken? Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens? Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan? Cookie instellingen Wat zijn uw rechten? Wie zijn wij? Wij zijn de eigenaren van de gîte Les Volets Bleus in Monflanquin, 3 Chemin de Feugne. In Nederland wonen wij op de Adriaan van Royenlaan 164 in Oegstgeest. Wij verhuren onze gite gedurende een aantal weken in het voorjaar, zomer en najaar. Dit privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen door ons en andere partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Terug naar inhoud Wat bedoelen wij met persoonsgegevens? Persoonsgegevens vertellen iets over u. U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e- mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of wanneer u welke webpagina’s op de websites hebt bezocht (het websitegedrag). Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Terug naar inhoud Welke persoonsgegevens verwerken wij? Verwerken is een begrip uit de wet. De `Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés’. En dan volgt er een opsomming van wat men allemaal met gegevens kan doen, van verzamelen, ordenen, opslaan, opvragen, vernietigen en nog veel meer. Wij verwerken afhankelijk van het type contact diverse persoonsgegevens. Onderstaande opstelling is een lijst met persoonsgegevens die niet bij elk contact of bij elke persoon worden verwerkt. De lijst bestaat uit: Voornaam, achternaam en e-mailadres van de persoon die de reserveringsaanvraag doet. Persoonsgegens die met ons wordt gedeeld bij de ‘opmerkingen’ van de reserveringsaanvraagd. U kunt bijvoorbeeld uw telefoonnummer hierin opgeven als u wilt. Alleen de informatie die wij nodig hebben voor de behandeling van uw reserveringsaanvraag, wordt verwerkt. Persoonsgegevens die u met ons deelt tijdens telefonisch of e-mailcontact. Alleen de informatie die wij nodig hebben voor de behandeling van uw reserveringsaanvraag of verblijf in onze gîte wordt verwerkt. Persoongegevens voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals uw adres en bankrekeningnummer. IP-adres. Het websitegedrag. Wij verzamelen uw persoonsgegevens ‘cross device’, dat wil zeggen dat wij o.a. uw websitegedrag integraal kunnen inzien waarbij het gebruikte apparaat er niet toe doet. Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen ook uw persoonsgegevens, waaronder het IP- adres, verwerken. Wij kunnen niet garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoekt u bijvoorbeeld onze site vanuit een land buiten Europa dan kan het IP-adres ook buiten Europa worden opgeslagen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang dat is, is niet in een getal te zeggen. Dat hangt sterk af waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Als uw reservering om wat voor reden dan ook niet wordt omgezet in een verblijf in onze gîte, dan kunt u aangegeven of wij uw persoonsgegevens moeten vernietigen. Bent u huurder bij ons (geweest) dan kunnen de persoonsgegevens vele jaren worden bewaard. Terug naar inhoud Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? Zoals hierna wordt toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een huurovereenkomst en andere gegevens voor marketingdoeleinden. Wij kunnen u benaderen via verschillende kanalen, zoals telefoon, post, e-mail, social media platforms en messaging apps (bijv. WhatsApp). Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. Meer in detail verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen: Wettelijke verplichtingen Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Uitvoeren huurovereenkomst Voor het uitvoeren van de huurovereenkomst houden wij bij met wie wij de overeenkomst hebben afgesloten met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze verplichtingen na te komen. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, uw bankrekening om eventueel betaalde bedragen terug te storten. Marketingactiviteiten uitvoeren Wij houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld via e-mails of social media. Of met gepersonaliseerde advertenties op sites van andere partijen en via de social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig. Wilt u geen nieuws meer wil ontvangen, dan kunt u via via de e-mail bij ons afmelden. De abonneebestanden van ons nieuws worden niet aan derden verstrekt. Wij kunnen de door ons vastgelegde gegevens combineren met persoonsgegevens en algemene gegevens van andere bronnen (bijv. algemene beschikbare of van commerciële organisaties aangekochte databestanden met persoonsgegevens). Wij maken gebruik van ‘retargeting’. Retargeting betekent dat u een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij bijv. het Google Display Network en op het Youtube platform. Die marketinguiting is gebaseerd op uw websitegedrag. Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat aangeven door de betreffende cookie uit te zetten. Zie hiervoor de paragraaf ‘Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan?’ Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten. Voor het analyseren kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau, versleutelen of anoniem maken. Terug naar inhoud Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken? Voor onze marketingactiviteiten, maar ook voor het uitvoeren van de huurovereenkomst, zoals schoonmaak kunnen wij gebruik maken derden. Uiteraard worden alleen de relevante en noodzakelijke gegevens verstrekt. Organisaties die in opdracht van ons marketingactiviteiten verrichten, zoals voor telefonische acquisitie, controleren van persoonsgegevens, regelmatige communicatie, uitnodigen voor evenementen, ontwikkelen van marketingmateriaal (bijv. referentieverhaal, persbericht). Enkele derden partijen zijn: Google, voor het analyseren van de bezoekers op en het optimaliseren van de websites met Google Analytics. Onze Google Analytics is zodanig ingesteld dat uw bezoekgegevens voor statistische doeleinden anoniem worden verwerkt. Wij maken ook gebruik van de Google Ads dienstverlening van Google, hierdoor worden o.a. de Google-marketing cookies gebruikt om bepaalde functies, zoals remarketing (retargeting), voor producten als Google Ads mogelijk te maken in het Google Display Network en op YouTube. Zie ook de privacy verklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. JotForm, voor het verwerken van het formulier voor de reserveringsaanvraag. Zie de privacy verklaring van JotForm op https://www.jotform.com/privacy/ Zij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op servers in allerlei verschillende landen over de hele wereld. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op computersystemen die zich in Nederland bevinden. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen. Terug naar inhoud Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens? De bescherming van uw persoonsgegevens en de nauwkeurigheid ervan zijn voor ons uiterst belangrijk. Wij hebben naar redelijkheid diverse fysieke en moderne technische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen onbevoegd verwerken te beschermen. De communicatie via onze websites gebeurt via een beveiligde verbinding, waarbij gegevens worden versleuteld. Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan het slotje bij de url in uw browser. Terug naar inhoud Welke cookies worden gebruikt en hoe gaan we ermee om? Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en om de communicatie zo relevant en efficiënt uit te voeren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als u gebruikt maakt van de websites geeft u impliciet toestemming voor het plaatsen van de cookies. Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde van toepassing. Wij plaatsen verschillende soorten cookies, die in de volgende groepen zijn opgenomen: Noodzakelijke cookies: Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om de websites goed te laten functioneren. Bij de noodzakelijke cookies bevinden zich ook cookies die geanonimiseerd statische gegevens verzamelen. Wij maken anonieme analyses en statistieken over de bezoeken, ook om de prestaties en relevantie van haar websites te verbeteren. Voorkeur-cookies: Voorkeur-cookies zorgen ervoor dat de websites informatie kunnen onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of regio waar u woont. Marketing cookies: Deze cookies worden gebruikt om de bezoekers aan de websites gerichte en relevante content en advertenties te kunnen aanbieden. Door bepaalde onderdelen van de websites te gebruiken, bijvoorbeeld het bekijken van een youtube-video worden cookies geplaatst. Deze cookies worden door die derden-websites zelf geplaatst. Zij registreren informatie zoals het aantal keren dat een video is afgespeeld of staan u toe een link te delen. De derde partij kan ook uw IP adres herkennen. Wij ontvangen van deze partijen geen persoonsgegevens of analyse-informatie op individuele basis. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen en de eigen privacy instellingen bij hen te controleren. Wij maken gebruik van ‘retargeting’. Retargeting (remarketing) betekent dat u een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij het Google Display Network en op het YouTube platform. Die marketinguiting is gebaseerd op uw websitegedrag. Voor de cookies die advertentiepartijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen. Via uw browser kunt u alle cookies uitzetten. Het is dan mogelijk dat niet alles op onze websites goed werkt. U kunt uw opgeslagen cookies ook verwijderen via de browser. Terug naar inhoud Cookie instellingen Via uw browser kunt u alle cookies uitzetten. Het is dan mogelijk dat niet alles op onze websites goed werkt. U kunt uw opgeslagen cookies ook verwijderen via de browser. Terug naar inhoud Wat zijn uw rechten? Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten: Informatie en inzage. Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij vertellen u er dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Rectificatie. Hebt u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Vergetelheid. U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (wettelijke verplichting, administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. Beperking. Hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun u die verwerking ook laten beperken. Bezwaar (verzet). Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Overdraagbaarheid. Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op. Wilt u een of meerdere van deze rechten uitvoeren, neem dan contact met ons op, wij doen dan ons uiterste best om binnen de wettelijk toegestane termijn ervoor zorgen dat het voor elkaar komt. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan ook weten! Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP. Terug naar inhoud
Bel 06 19 49 50 27 voor meer informatie Engelse vlag
Mobiel telefoonnummer en e-mail